//Γ. Ελευθερίου Αγγειοχειρουργός

Γ. Ελευθερίου Αγγειοχειρουργός

Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Γ. Ελευθερίου, υποψήφιος για το ΔΣ και τον ΠΙΣ για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με τη ΔΗ.Κ.Ι – ΙΣΑ