/ΚΙΡΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER – RF από τον αγγειοχειρουργό Γ. Ελευθερίου
ΚΙΡΣΟΙ

ΚΙΡΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER – RF από τον αγγειοχειρουργό Γ. Ελευθερίου

https://youtu.be/j74T7TyI808