ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ | ΚΙΡΣΟΙ

Φλεβικά ή Άτονα έλκη

Τα άτονα έλκη προέρχονται από ανεπάρκεια φλεβικών βαλβίδων και μυικής αντλίας. Αυτό οδηγεί σε διαταραχές μικροκυκλοφορίας και τοπική ισχαιμία. Το 75% των ελκών των κάτω άκρων έχει φλεβική αιτιολογία και οφείλεται στην φλεβική ανεπάρκεια που οδηγεί στην δημιουργία κιρσών και φλεβικών θρομβώσεων. Γύρω στο 1% του γενικού πληθυσμού θα προσβληθεί από έλκη κάτω άκρων και γενικά είναι δύσκολα στην αντιμετώπιση τους παρουσιάζοντας συχνές υποτροπές.

Εντοπίζονται συνήθως στην έσω επιφάνεια της κνήμης και απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα από ειδικό αγγειοχειρουργό.

Η θεραπεία τους συνίσταται στον χειρουργικό καθαρισμό, τις συχνές αλλαγές, την εφαρμογή ελαστικής περίδεσης και στην αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών είτε με τις νεώτερες ενδοαυλικές θεραπείες (laser) είτε με τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις.