//Αγγειοχειρουργος

Αγγειοχειρουργος

Γ. Ελευθερίου Αγγειοχειρουργός

Ο αγγειοχειρουργός Γ. Ελευθερίου σας ενημερώνει για τους κιρσούς και τη στένωση καρωτίδων