Αγγειοχειρουργός

surgeons performing operation in operating room 584x285 300x146 - Αγγειοχειρουργός