ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Ο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ