ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΑΟΡΤΗΣ

Ο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ