Κιρσοί

Φλεβική Θρόμβωση

Οι κιρσοί στα πόδια αυξάνουν τον κίνδυνο φλεβικών θρονβώσεων επισημαίνει ο αγγειοχειρουργός Γ. Ελευθερίου