//Κιρσοί στα πόδια

Κιρσοί στα πόδια

82000 300x200 - Κιρσοί στα πόδια

Οι κιρσοί στα ποδια είναι διογκωμένες φλέβες συνήθως στα κάτω άκρα. Ο επιπολασμός της νόσου στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι φτάνει στο 30%