ΚΙΡΣΟΙ

ΦΛΕΒΊΤΙΔΑ

Ο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ