/Ανευρυσμα κοιλιακής αορτής

Ανευρυσμα κοιλιακής αορτής

Ανευρυσμα αορτής - Αγγειοχειρουργός Γ. Ελευθερίου

Ο αγγειοχειρουργός Γ. Ελευθερίου σας ενημερώνει για το ανευρυσμα κοιλιακής αορτής