/Ανευρυσμα κοιλιακής αορτής

Ανευρυσμα κοιλιακής αορτής

Ανευρυσμα αορτής

Ο αγγειοχειρουργός Γ. Ελευθερίου σας ενημερώνει για το ανευρυσμα κοιλιακής αορτής