Φλεβική Θρόμβωση

Θρομβοφλεβίτιδα

Πόσο αυξάνουν οι κιρσοί τον κίνδυνο φλεβικών θρομβώσεων;