Φλεβική Θρόμβωση

Πόσο αυξάνουν οι κιρσοί τον κίνδυνο φλεβικών θρομβώσεων;