ΚΙΡΣΟΙ – ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ

Θεραπεία - αντιμετώπιση κιρσών - φλεβίτιδας

8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΡΣΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ