/ΚΙΡΣΟΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
Φλέβες στα πόδια

ΚΙΡΣΟΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ

Οι κιρσοί των κάτω άκρων έχουν αναγνωριστεί ως νοσολογική οντότητα εδώ και πολλούς αιώνες. Είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν ελαστική περίδεση προκειμένου να μειώσουν το οίδημα των ποδιών τους μετά από την παρατεταμένη ορθοστασία.

Τι ονομάζουμε κιρσούς και πόσο συχνά εμφανίζονται ;

Οι κιρσοί στα ποδια είναι διογκωμένες φλέβες συνήθως στα κάτω άκρα. Ο επιπολασμός της νόσου στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι φτάνει στο 30%, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 64% όσον αφορά τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Η εμφάνιση της νόσου είναι σαφώς πιο συχνή στις ανεπτυγμένες χώρες παρά στις υπό ανάπτυξη χώρες. Οι κιρσοί των κάτω άκρων είναι πολύ πιο συχνοί στις γυναίκες παρά στους άντρες, υπολογίζεται ότι διπλάσιο ποσοστό γυναικών πάσχει από κιρσούς σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

  • Η κληρονομικότητα
  • Η παχυσαρκία
  • Η παρατεταμένη ορθοστασία
  • Η μεγάλη ηλικία

Ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλούν οι κιρσοί ;

Τα κύρια συμπτώματα είναι:

  • Πόνος
  • Οίδημα
  • Φλεβικά έλκη.
  • Επίσης οι κιρσοί στα πόδια μπορεί να συνοδευτούν από αιμωδίες, καυσαλγίες, μυικές κράμπες. Συχνό επίσης είναι το αίσθημα του κνησμού.

Πώς γίνεται η διάγνωση της πάθησης ;

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται από το γιατρό με τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση. Στη διάρκεια της κλινικής εξέτασης ο ιατρός εξετάζει τον ασθενή τόσο σε όρθια όσο και σε ύπτια θέση. Ο ιατρός με την επισκόπηση αλλά και με την ψηλάφηση διαπιστώνει την ύπαρξη κιρσών και ευρυαγγειών. Στη συνέχεια ελέγχει για πιθανό οίδημα ή ύπαρξη φλεβικών ελκών. Με τη χρήση ειδικών μεθόδων μπορεί να διαπιστώσει αν η φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί οφείλονται σε δυσλειτουργία του επιπολής ή του εν τω βάθη φλεβικό δικτύου ή και των δύο.

Η διαγνωστική μέθοδος όμως που μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος του προβλήματος καθώς και το φλεβικό σύστημα που αφορά είναι η εξέταση με υπερήχους (Triplex). Η νόσος σταδιοποιείται σε 6 διαφορετικά κλινικά στάδια και στη συνέχεια ανάλογα με τη συμπτωματολογία του ασθενούς αποφασίζετε η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας και αντιμετώπισης.

Στο στάδιο 1 της νόσου παρατηρούνται ευρυαγγείες, στο στάδιο 2 γίνονται εμφανείς οι κιρσοί, στο στάδιο 3 μαζί με τους κιρσούς εμφανίζεται και οίδημα, στο στάδιο 4 παρατηρούνται δερματικές αλλοιώσεις μαζί με όλα τα προηγούμενα συμπτώματα, στο στάδιο 5 παρουσιάζονται επουλωθέντα έλκη και στο στάδιο 6 έχουμε ενεργά έλκη.

Θεραπεία των κιρσών στα πόδια

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κιρσών στα πόδια μπορεί να γίνει με συντηρητικές ή επεμβατικές μεθόδους. Η συντηρητική αντιμετώπιση αποσκοπεί κυρίως στη μείωση των συμπτωμάτων και στην ανακούφιση του ασθενούς, συνιστάται στη χρήση ελαστικών καλτσών και φαρμακευτικών σκευασμάτων που βελτιώνουν τη φλεβική κυκλοφορία και μειώνουν το πιθανό οίδημα του σκέλους. Δυστυχώς η συντηρητική αντιμετώπιση δεν αποτελεί οριστική θεραπεία αλλά απευθύνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Οριστική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει μόνο με χειρουργικό τρόπο ή με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην απολίνωση και εκρίζωση των ανεπαρκών φλεβικών κλάδων καθώς και στις τοπικές φλεβεκτομές σε συνδυασμό με σκληροθεραπεία. Οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι αποτελούνται από τη θερμική εξάχνωση με laser, ραδιοσυχνότητες, η ατμό. Τελευταία εξέλιξη στην αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί η σύγκλιση της φλέβας με κυανοακρυλική κόλλα. Η επιλογή της τελικής θεραπείας γίνεται από τον αγγειοχειρουργό μετά από συζήτηση και εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Η μοντέρνα αντιμετώπιση των κιρσών γίνεται πλέον με τις νέες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση γενικής αναισθησίας και με άμεση κινητοποίηση του ασθενούς αμέσως μετά την εφαρμογή της μεθόδου. Ιδιαίτερα η αντιμετώπιση με ενδοφλέβια χρήση laser ή ραδιοσυχνοτήτων, εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η απουσία μετεγχειρητικού πόνου, η χρήση μόνο τοπικής αναισθησίας, η έλλειψη τομών, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης ή θρομβώσεων σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο, η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και η επιστροφή στο σπίτι την ίδια μέρα της επέμβασης.

Κιρσοί θεραπεία με Laser ή RF

ια πολλά χρόνια η καθιερωμένη θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων ήταν η χειρουργική αφαίρεση της μείζονος ή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι χειρουργικές τεχνικές έχουν βελτιωθεί, παραμένει γεγονός ότι η υποτροπή προσέγγιζε το 20%. Επιπλέον με τη χρήση των χειρουργικών μεθόδων ήταν απαραίτητη η γενική αναισθησία και η αποχή από την εργασία για μερικές εβδομάδες. Αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών ήταν η ανάπτυξη λιγότερο επεμβατικών μεθόδων όπως η θεραπεία με Laser και ραδιοκύματα. Οι δύο μέθοδοι έχουν πλέον αποδείξει την ανωτερότητά τους σε σχέση με τη χειρουργική εκτομή επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί μέθοδοι είναι σχετικά νέες, έχουν υποστεί σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια με άριστα κλινικά αποτελέσματα.

Διαγνωστική μελέτη

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των φλεβών των κάτω άκρων αποτελεί κρίσιμης σημασίας προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη μέθοδος θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης με υπερήχους, εκτιμάται το σύνολο του φλεβικού συστήματος, τόσο το επιπολής όσο και το εν τω βάθη. Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθούν τα σημεία της φλεβικής ανεπάρκειας και να αποκλεισθούν οι φλεβικές θρομβώσεις τέλος προσδιορίζεται το βάθος της φλέβας σε σχέση με το υπερκείμενο δέρμα.

Επιλογή θεραπείας

Η επιλογή της θεραπείας γίνεται μεταξύ της κλασικής χειρουργικής αντιμετώπισης, της θερμικής εξάχνωσης με laser ή ραδιοκύματα και της σκληροθεραπείας. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζοντας συγχρόνως σημαντική αλληλοεπικάλυψη. Η τελική απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Πρωταρχικός στόχος κάθε θεραπευτικής επιλογής είναι να εξαλείψει τη φλεβική ανεπάρκεια και τους κιρσούς με σκοπό τόσο την εξάλειψη των συμπτωμάτων όσο και την βελτίωση της αισθητικής εικόνας των κάτω άκρων.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών η φλεβική ανεπάρκεια εντοπίζεται στο σύστημα της μείζονος σαφηνούς(70%) και σε ένα μικρότερο ποσοστό στο σύστημα της Ελάσσονος σαφηνούς (30%). Τόσο η μείζων σαφηνής όσο και η ελάσσων σαφηνής μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μέθοδο της θερμικής εξάχνωσης με laser ή ραδιοκύματα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας εισάγεται ειδικός καθετήρας εντός του αυλού της φλέβας στο ύψος του γόνατος και στη συνέχεια προωθείται μέχρι 2 εκατοστά από την σαφηνομηριαία συμβολή. Στη συνέχεια εκχέεται τοπικό αναισθητικό σε όλο το μήκος της υπό θεραπεία φλέβας. Αφού επιβεβαιωθεί η ορθή τοποθέτηση του καθετήρα, 2 εκατοστά από τη σαφηνομηριαία συμβολή, στη συνέχεια ενεργοποιείται η συσκευή και ο καθετήρας αποσύρεται σταδιακά. Η έκλυση θερμικής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκληση της φλέβας και την εξάλειψη του προβλήματος της φλεβικής ανεπάρκειας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφαιρούνται τυχόν κιρσοειδώς διατεταμένοι παράπλευροι φλεβικοί κλάδοι. Η όλη διαδικασία διαρκεί από 30 έως 40 λεπτά και στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί ειδική κάλτσα διαβαθμισμένης συμπίεσης ο ασθενής κινητοποιείται. Το ίδιο απόγευμα ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του και υποβάλλεται σε επανεξέταση με υπερηχογράφημα εντός 72 ωρών. Επανέλεγχος του ασθενούς είναι απαραίτητος τον πρώτο μήνα, τον τρίτο και τον εκτός μετά τη θεραπεία καθώς επίσης και και με τη συμπλήρωση ενός έτους. το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου προσεγγίζει το 99%, Σύμφωνα με τις τελευταίες κλινικές μελέτες οι πιθανές επιπλοκές της μεθόδου είναι η θρομβοφλεβίτιδα, ερεθισμός του δέρματος, οι εκχυμώσεις και τέλος πιθανές παραισθησίες. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των επιπλοκών δεν ξεπερνά το 1%.

Κλινικά αποτελέσματα

Το σύνολο των κλινικών μελετών διαπιστώνει εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα με τη χρήση της θερμικής εξάχνωσης τόσο με το laser όσο και με τα ραδιοκύματα. Η κλινική αποτελεσματικότητα ξεπερνάει το 99% και οι επιπλοκές στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν το 1%. Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων έχει επιβεβαιωθεί τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια , χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο 97% των περιπτώσεων η υπό αντιμετώπιση φλέβα παραμένει κλειστή στην τετραετία. Συμπερασματικά μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η ενδοαυλική θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, τόσο της Μείζονος όσο και της Ελάσσονος σαφηνούς, είτε με τη χρήση laser είτε με τη χρήση ραδιοκυμάτων, έχει άριστα αποτελέσματα, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των επιπλοκών, επιτρέπει άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και έχει απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα στο βάθος του χρόνου.

Αλήθειες και μύθοι γύρω από τους κιρσούς στα πόδια

Οι κιρσοί αποτελούν ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την εμφάνιση αλλά είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές και επικίνδυνες επιπλοκές. Για αυτό πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους και να απευθυνθούμε άμεσα στον ειδικό γιατρό με την εμφάνιση έντονου πόνου, σκληρίας ή ερυθρότητας στην περιοχή των κιρσών καθώς αυτά τα συμπτώματα αποτελούν ενδείξεις για πιθανή φλεβική θρόμβωση.

Η αντιμετώπιση των κιρσών εφόσον γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και από ειδικό γιατρό οδηγεί σε πλήρη ίαση της πάθησης και οι κιρσοί δεν επανεμφανίζονται.

Πώς μπορώ να προλάβω την εμφάνιση των κιρσών στο πόδι μου

Δυστυχώς η εμφάνιση των κιρσών δεν προλαμβάνεται, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να καθυστερήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την εξέλιξη της πάθησης. Προκειμένου λοιπόν να κερδίσουμε χρόνο θα πρέπει να αποφύγουμε την παρατεταμένη ορθοστασία, την έκθεση σε αυξημένη θερμότητα. να φροντίζουμε το βάρος μας, να τοποθετούμε τα πόδια σε ανάρροπη θέση και να ακολουθούμε πρόγραμμα τακτικής άσκησης. Τέλος η εφαρμογή ελαστικών καλτσών μετριάζει τα συμπτώματα και καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου.

Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη στον αγγειοχειρουργό με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων βοηθάει στην έγκαιρη αντιμετώπιση και στην πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών της νόσου μεταξύ των οποίων είναι τα φλεβικά έλκη και η φλεβική θρόμβωση.

Γράφει ο αγγειοχειρουργός Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

Για άμεση εκτίμηση και αντιμετώπιση καλέστε στο 210-7474184

Ο Γεώργιος Ελευθερίου- Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος επισημαίνει:

“Οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των κιρσών εφαρμόζονται χωρίς τη χρήση γενικής αναισθησίας, είναι ανώδυνες και επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των κιρσών εξαλείφει τον κίνδυνο θρομβώσεων και περιορίζει τις επώδυνες επιπλοκές τους.”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ WWW.KIRSI.GR


Summary
82000 - ΚΙΡΣΟΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
Article Name
Κιρσοί στα πόδια
Description
Οι κιρσοί στα πόδια είναι διογκωμένες φλέβες συνήθως στα κάτω άκρα. Ο επιπολασμός της νόσου στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι φτάνει στο 30%
Author
Publisher Name
Αγγειοχειρουργικό - Αγγειολογικό Αθηνών
Publisher Logo